خدمات مهندسي مراحل۱ ۲٬ و٣و نظارت كارگاهي بر احداث سازه هاي صنعتي، ساختمانهای جنبی و خدماتی و محوطه سازي کارخانه سیمان سامان غرببه ظرفيت توليدي ۷۰۰۰ تن در روز (سطح زیر بنای ۵۵۰۰۰ متر مربع)

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

سیمان سامان غرب
محل پروژه

کرمانشاه
زمان آماده سازی

پروژه اجرایی

واحد های صنعتی