طراحی و نظارت بر احداث کارخانه شکر شعیبیه با هدف استحصال شکر خام از نیشکر با ظرفیت ۱۰۰٫۰۰۰ تن در سال

اطلاعات پروژه

مشتری پروژه

کارخانه شکر شعیبیه
محل پروژه

خوزستان
زمان آماده سازی

پروژه اجرایی

صنایع کشاورزی و غذایی