لیست پروژه ها

تجربه کاری در رابطه با تخصص ساختمانهای اداری، صنعتی و تاسیسات برق و مکانیک

# پروژه كارفرما محل‏ پروژه شرح مختصر خدمات ارائه شده
1 تعميرگاه رده 5 دورود (سطح زیر بنای 1000 متر مربع) سازمان صنايع دفاع دورود خدمات مهندسی مراحل2،1و3 امور صنعتي،تاسيساتي، برقي و ساختماني پروژه تعميرگاه دورود براي تعميرات اساسي خودروهاي سنگين
2 مجتمع هفت تير سازمان صنايع دفاع اصفهان شناسايي تاسيسات زيربنايي، تهيه اسناد و مدارك مناقصه عمليات تاسيساتي و برقي موتورخانه هاي اصلي و فرعي كارخانه، انجام خدمات مهندسي مراحل اول و دوم تاسيسات زيربنايي
3 كارخانه كاغذ غرب (سطح زیر بنای 25000 متر مربع) سازمان صنايع ملي كرمانشاه خدمات مهندسي مراحل اول، دوم و سوم احداث كارخانه توليد خمير و كاغذ
4 ساختمانهاي خدماتي، اداري و پشتيباني طرح فولاد آلياژي يزد (سطح زیر بنای 45000 متر مربع) وزارت معادن و فلزات یزد خدمات مهندسی مراحل اول، دوم و سوم نظارت بر اجراي ساختمان هاي اداري، مهمانسرا، كانتين، بهداري، نگهباني و باسكول و سالن سرپوشيده ورزشی مجتمع
5 بهينه سازي سيستم برق كارخانه چوكا چوکا گیلان بررسي سيستم برق كارخانه و تعيين روش هاي بهينه سازي مصرف و كاهش هزينه هاي برق
6 هتل يزد (سطح زیر بنای 9000 متر مربع) شركت عمراني يزدباف یزد مطالعات مهندسي مراحل 1 و 2 تاسيسات الكتريكي و مكانيكي هتل 5 ستاره يازده طبقه
7 پارک تکنولوژی سازمان صنایع ملی کرج ارائه خدمات مهندسی مرحله اول
8 كارخانه شكر شعيبيه شركت توسعه نيشكر خوزستان خدمات مهندسي مراحل اول، دوم و سوم و نظارت کارگاهی بر احداث كارخانه توليد شكرخام از نيشكر به ظرفيت 100 هزار تن در سال
9 تصفيه خانه آب به ظرفيت حداكثر 2.5 متر مكعب بر ثانيه و تصفيه خانه 25000 نفري فاضلاب سازمان صنايع دفاع اصفهان – زرين شهر آماده كردن اسناد مناقصه نصب تجهيزات و راه اندازي آنها شامل : شناسايي تجهيزات، تعيين كمبودها، آماده كردن نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني، بررسي كارايي داوطلبان شركت در مناقصه، انجام مناقصه و انتخاب پيمانكار، نظارت بر عمليات اجرايي، راه اندازي و تحويل
10 شبكه توزيع آب مجتمع مسكوني و كارخانجات سازمان صنايع دفاع اصفهان – زرين شهر طراحي مرحله اول، دوم و سوم احداث دو مخزن هوايي به ظرفيت 500 متر مكعب و ارتفاع 40 متر و يك مخزن زميني به ظرفيت 20000 مترمكعب آب ذخيره شبكه و خدمات مهندسی طرح آبرسانی
11 شبكه تامين آب فضاي سبز مجتمع سازمان صنايع دفاع اصفهان – زرين شهر طراحي فاز 1 و 2 و نظارت بر اجراي شبكه هاي توزيع و تلمبه خانه هاي لازم. از پساب تصفيه خانه فاضلاب براي درخت كاري و تامين آب قسمتي از فضاي سبز
12 تامين برق مورد نياز تصفيه خانه آب مارون، چم نظامي و طراحي عمليات مختلف سيستم هاي پمپاژ شركت ملي نفت ايران خوزستان (مطالعات مهندسی مرحله دوم) خط انتقال 33 كيلوولت به چم نظامي، طراحي عمليات سيويل، سازه، برق، كنترل و ابزار دقيق تصفيه خانه، طراحي تلمبه هاي برداشت آب از مارون و تلمبه هاي انتقال آب تصفيه شده به نقاط مختلف
13 تلمبه خانه اصلي مجتمع صنايع دفاع اصفهان سازمان صنايع دفاع پل كله -اصفهان خدمات راه اندازي اين تلمبه خانه شامل بازرسي فني كامل، سرويس و تعميرات، برق رساني و راه اندازي خانه عظيم داراي ظرفيت 3 متر مكعب در ثانيه و قدرت 5 مگاوات مي باشد. اين كار كه قبلاُ‌ توسط يك شركت خارجي آغاز شده و چند سال به دلايل مختلف متوقف مانده بود.
14 سرپرستي راهبري تلمبه خانه اصلي سازمان صنايع دفاع پل كله -اصفهان سرپرستي، راهبري و آموزش كادر كارفرما براي راهبري تلمبه خانه اصلي مجتمع صنایع دفاع اصفهان
15 نصب خط اتوماتيك ريخته گري كارخانه پارس متال تهران تهيه طرح هاي تكميلي و سرپرستي نصب خط ريخته گري شامل سيستم هاي تاسيساتي با ظرفيت 30 هزار تن در سال
16 آبرساني موقت به شهر جديد مجلسي وزارت مسكن و شهرسازي اصفهان مطالعات مهندسی مراحل 1و2 و سرپرستي و مديريت اجراي سيستم آبرساني موقت به شهر جديد مجلسي
17 طرح سيستم انباشت و برداشت شكر كارخانه شكر شعيبيه شركت فالق صنعت خوزستان خدمات مهندسی مراحل 2،1و3 و نظارت کارگاهی بر ساخت و راه اندازي تجهيزات بارگيري و تخليه انبار شكرخام كارخانه شكر شعيبيه
18 ساختمانهاي اداري و پشتيباني سايت هاي صنعتي اميركبير و ميرزاكوچك خان (سطح زیربنا 8000مترمربع) شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان مطالعات مهندسي مراحل 2،1و3
19 طرح آبرساني وزارت معادن و فلزات يزد خدمات مهندسی مراحل 2،1و3 و نظارت کارگاهی براي تلمبه خانه و خط لوله آبرساني 7 كيلومتري براي انتقال 35 ليتر در ثانيه آب مورد نياز كارخانه توليد فولاد آلياژي و مخازن بتني 16000 متر مكعبي
20 تصفيه خانه فاضلاب انساني براي شهر 30000 نفري سازمان صنايع دفاع زرين شهر - اصفهان آماده كردن اسناد مناقصه نصب تجهيزات و راه اندازي آنها شامل : شناسايي تجهيزات، تعيين كمبودها، آماده كردن نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني، بررسي كارآيي داوطلبان شركت در مناقصه، انجام مناقصه و انتخاب پيمانكار، نظارت بر عمليات اجرايي،راه اندازي و تحويل
21 طرح آبرساني شهر جديد مجلسي وزارت مسكن و شهرسازي اصفهان مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم آبرساني از تصفيه خانه مجتمع صنايع اصفهان و تصفيه خانه بابا شيخ علي به شهر جديد مجلسي
22 سيستم تصفيه خانه فاضلاب صنايع چرم سازمان صنايع ملي ايران رودبار گيلان مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم سيستم تصفيه خانه فاضلاب صنايع چرم مربوط به كارخانجات واقع در منطقه رودبار و گنجه - گيلان
23 تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي و بهداشتي سايت هاي صنعتي شعيبيه و اميركبير شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي وابسته به وزارت كشاورزي خوزستان خدمات نظارت عاليه و نظارت كارگاهي بر احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي و بهداشتي
24 كارخانه كاغذ تكاب بانك مركزي مازندران مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم و نظارت بر احداث كارخانه تولید كاغذ اسناد بهادار
25 تصفيه خانه فاضلاب صنعتي و بهداشتي كارخانه كاغذسازي بانك مركزي مازندران مطالعات مهندسی مراحل اول، دوم و سوم سيستم تصفيه خانه فاضلاب و نظارت کارگاهی بر اجراي آن
26 ساختمان هاي اداري كانتين، مهمانسرا، رختكن و نگهباني (سطح زیر بنای 2500 متر مربع) شركت ديزل سنگين ايران آمل مطالعات مهندسي مراحل 2،1و3
27 ايستگاه مترو شركت راه آهن شهري تهران تهران خدمات مهندسي مرحله اول معماري- سازه و تاسيسات برقي- مكانيكي ايستگاه X-1با همكاري شركت مهندسين مشاور نقش ايوان
28 ساختمان هاي اداري و خدماتي كارخانه كاغذسازي تكاب (سطح زیر بنای 18000 متر مربع) بانك مركزي ايران مازندران مطالعات مهندسي مراحل 2،1و3
29 ساختمانهاي اداري و خدماتي كارخانجات شكر شعيبيه، ميرزاكوچك خان و سلمان فارسي (سطح زیر بنای 12000 متر مربع) شركت فالق صنعت خوزستان مطالعات مهندسي مراحل 2،1و3
30 کارخانه فولاد آلیاژی یزد (سطح زیر بنای 65000 متر مربع) وزارت معادن و فلزات شرکت فولاد آلیاژی ایران یزد همکاری های فنی نظیر تجهیز دفتر فنی و انجام مطالعات مهندسی مراحل 2،1و3 ساختمانی، تأسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزات زیربنایی کارخانه تولید فولاد آلیاژی به ظرفیت 140000تن در سال و ارائه خدمات مهندسی لازم در ارتباط با موسسه تکنولوژی ارائه دهنده دانش فنی (DVAI/BOEHLER)
31 شبكه گاز رساني ناحيه جنوبي كارخانه فولاد آلياژي يزد وزارت معادن و فلزات یزد یزد
32 طرح احداث کارخانه تولید تیغچه برشی (سطح زیر بنای 12000 متر مربع) شرکت تابا هشتگرد خدمات مهندسی مراحل 2،1و3 و نظارت کارگاهی احداث سالن های صنعتی و ساختمان های خدماتی و جنبی
33 طرح احداث كارخانه توليد پره توربين گازي (سطح زیر بنای 25000 متر مربع) شركت پرتو كرج خدمات مهندسي مراحل1و2و3 سالنهاي صنعتي (ماشین کاری و ریخته گری) و ساختمانهاي خدماتي و جنبي
34 كارخانه هاي شكر ميرزاكوچك خان و سلمان فارسي شركت فالق صنعت خوزستان مطالعات مهندسی مراحل اول و دوم و نظارت بر احداث كارخانه هاي توليد شكرخام هر يك به ظرفيت 100 هزار تن در سال
35 مركز آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه هاي خودرو شركت ايتراك وابسته به ايران خودرو تهران خدمات مهندسی مراحل 2،1و3 و نظارت کارگاهی برای احداث مركز آزمايش و تحقيقات قطعات و مجموعه‏هاي خودرو
36 كارخانه شكر فارابي شركت فالق صنعت خوزستان نظارت عاليه و کارگاهی بر احداث كارخانه توليد شكر سفيد به ظرفيت 100 هزار تن در سال
37 كارخانه شكر دهخدا شركت فالق صنعت خوزستان نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث كارخانه توليد شكر سفيد به ظرفيت 100 هزار تن در سال
38 كارخانه توليد شيشه مشجر (سطح زیر بنای 8000 متر مربع) شركت سهندجام تبريز تبريز خدمات مهندسي مراحل 2،1و3 كارخانه توليد شيشه مشجر
39 توسعه انبارهاي شكرخام (سطح زیر بنای 35000 متر مربع) شركت فالق صنعت خوزستان خدمات مهندسي مراحل اول و دوم توسعه انبارهاي شكرخام در كارخانجات شكر 1 تا 7
40 كارخانه ريخته گري دقيق (سطح زیر بنای 12000 متر مربع) شركت موادكاران كرج خدمات مهندسي مراحل 2،1و3سالن های صنعتی و ساختمان های خدماتی و جنبی
41 طرح توسعه كارخانه پره توربين (سطح زیر بنای 18000 متر مربع) شركت پرتو كرج خدمات مهندسي مراحل 2،1و3سالن پوشش كاري و ساختمان چندمنظوره
42 كارخانه سيمان به ظرفيت توليدي 7000 تن در روز (سطح زیر بنای 55000 متر مربع) شركت سيمان سامان غرب كرمانشاه خدمات مهندسي مراحل 2،1و3 و نظارت كارگاهي بر احداث سازه هاي صنعتي، ساختمانهای جنبی و خدماتی و محوطه سازي كارخانه
43 كارخانه توليد توربوكمپرسور صنعتي گروه مپنا (سطح زیر بنای 35000 متر مربع) شركت توگا (گروه مپنا) كرج خدمات مهندسي مراحل 2،1و3 و نظارت عالیه و کارگاهی بر احداث ساختمانها و سالن های صنعتی و محوطه سازی
44 توسعه و احداث چند سالن تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان (سطح زیر بنای25000 متر مربع) شركت گلسافر اصفهان خدمات مهندسي مراحل 2،1و3
45 طرح احداث سالن تولید و انبار مرکزی شرکت مپنا بویلر کرج خدمات مهندسی مراحل 1، 2
46 طرح توسعه تاسيسات آب خنك كن كارخانه فولاد آلیاژی شركت فولاد آلياژي ايران يزد طرح توسعه تاسيسات آب خنك كن كارخانه فولاد آلیاژی
47 طرح توسعه مجدد کارخانه تولید پره توربین شرکت پرتو کرج خدمات مهندسی مراحل 1، 2 و 3 (نظارت کارگاهی و عالیه بر) احداث ساختمانها و سالن های صنعتی و جنبی و محوطه سازی طرح توسعه
48 كارخانه گندله سازي 2 شركت آذران برای مجتمع فولاد مبارکه سنگان خدمات مهندسي مرحله دوم براي احداث كارخانه به ظرفيت 5 ميليون تن در سال
49 طرح توسعه 2 کارخانه تولید قطعات توربین شرکت موادکاران کرج خدمات مهندسی مراحل 1،2،3 و نظارت کارگاهی برای احداث طرح توسعه
50 كارخانه گندله سازي 1 شركت آذران برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سنگان خدمات مهندسي مرحله دوم براي احداث كارخانه به ظرفيت 5 ميليون تن در سال
51 کارخانه فلوت سهند جام تبریز تبریز خدمات مهندسی مرحله اول و دوم ساختمانهای لهر، انبار شیشه، بچینگ، ساختمانهای نیتروژن و هیدروژن، کوره و انبار قلع و ...
52 طرح توسعه کارخانه کربنات سدیم سمنان کربنات سدیم سمنان خدمات مهتدسی مرحله اول و دوم