کارخانه شیشه سهند جام تبریز
کارخانه سیمان سامان غرب
كارخانه سنگان (مجتمع فولاد مبارکه)
  • پایه یک تخصص ساختمانی

  •  پايه يك تخصص سازه

  •  پايه سه تخصص صنایع فلزی