حمید خان افشار
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1347
فوق لیسانس مهندسی هیدرولیک از دانشگاه پلی تکنیک گرونوبل فرانسه در سال 1973


محمدرضا زارع
رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش صنعت
فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1347
فوق لیسانس مهندسی مکانیک - انتقال حرارت از ایمپریال کالج دانشگاه لندن در سال 1973


علیرضا رضوی
عضو هیئت مدیره
مدیر سازه و سیویل
فارغ التحصیل رشته مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1358


محمود پور منصوری
عضو علی البدل هیأت مدیره
مدیر پروژه
فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1347
فوق لیسانس مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1347