مهندسین مشاور صنعتی نوها از بدو تأسیس آن در سال 1360، طی بیش از 30 سال فعالیت حرفه ای خود در زمینه احداث کارخانه های صنایع فلزی، ذوب و ریختگری و نورد فولاد، صنایع معدنی، صنایع تولید شیشه، سیمان، شکر و نظایر آن، خدمات مورد نیاز پروژه ها را به کارفرمایان خود ارائه نموده است. مهندسین مشاور صنعتی نوها عضو جامعه مهندسان مشاوران ایران می باشد و براساس گزارش سازمان یونیدو جزو مشاورین دارای صلاحیت شناخته شده است.
صلاحیت شرکت مهندسین مشاور صنعتی نوها چندین بار در طی این 30 سال بررسی شده. در آخرین بررسی به عمل آمده در تاریخ 1392/09/18 طی نامه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهور، نوها همانند سی و چند سال قبل در رشته های زیر مورد تأیید قرار گرفته است:

- پایه یک تخصص ساختمان مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
- پایه یک تخصص سازه
- پایه یک تخصص برق و مکانیک
- پایه سه تخصص صنایع خدمات اساسی (نورد، ذوب و ریخته گری)

همچنین شرکت مشاور صنعتی نوها عضو جامعه مهندسان مشاور ایران می باشد و در رشته های تخصصی صنایع، خطوط انتقال نفت و گاز، تأسیسات ساختمان و نیروی این جامعه عضویت دارد.